Voor wie

In mijn praktijk richt ik mij met name op psychotherapeutische behandelingen in de GGZ. Dit houdt in dat er aandacht is voor dieperliggende patronen en verschillende klachten, die mogelijk met elkaar in verband staan.

 

U kunt bij mij terecht voor de volgende klachten:

* Terugkerende somberheid, stemmingsklachten of angstklachten (zoals paniek of piekeren).

* Overspoeld raken door gevoelens van somberheid, woede, angst of verdriet of juist emotionele geremdheid.

* Terugkerende conflicten in het contact met anderen.

* Spanningen en/of fysieke klachten ervaren in het lichaam of juist moeite hebben je lichaam te voelen.

* Onzekerheid, perfectionisme en veeleisendheid naar jezelf, bijvoorbeeld over je prestaties, over wie je bent, of in contact met anderen.

* Angst voor intimiteit of verbondenheid.

* Traumatische ervaringen

 

Indien er sprake is van ernstige zelfbeschadiging, acute suïcidaliteit en/of middelengebruik kan ik je helaas niet goed helpen en adviseer ik je bij een andere behandelaar of instelling hulp te zoeken.

 

Werkwijze-psychotherapie

Psychotherapie is een op verandering gerichte, specialistische behandeling. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de aard van de problemen/klachten om vervolgens deze klachten te verminderen of ze beter te leren hanteren zodat er meer keuzevrijheid ontstaat en veranderingen gerealiseerd kunnen worden.

In therapie gaan is niet altijd gemakkelijk en vraagt soms doorzettingsvermogen en de bereidheid aanwezige pijnlijke en verdrietige ervaringen onder ogen te zien.
Toch kan het een behulpzame stap zijn om uit bepaalde problemen te komen, waar je alleen of met familie/vrienden niet meer uitkomt. Ik vind het altijd mooi en bijzonder om te zien hoe iemand tot nieuwe inzichten komt, eigen vaardigheden weet uit te breiden, dan wel anders met moeilijke situaties leert om te gaan.

 

Binnen psychotherapie wordt gekeken naar jouw persoon als geheel, in de context van je levensgeschiedenis en je sociale omstandigheden. In dit proces is de inzet van jou als cliënt even belangrijk als de inbreng van mijn deskundigheid als psychotherapeut.

In de zorgstandaard psychotherapie  (= Link: 3. Inleiding - Psychotherapie | GGZ Standaarden) kan je meer informatie lezen over psychotherapie.

Maak jouw eigen website met JouwWeb