Ik werk vanuit verschillende referentiekaders waarbij ik aansluit bij de motivatie en behoeften van de cliënt.

De behandeling is van korte duur als het kan en langduriger als dat nodig is.

Ik heb een grote affiniteit met Affectfobietherapie (AFT), een vorm van psychodynamische psychotherapie. Binnen AFT worden klachten verondersteld voort te komen uit het vermijden van bepaalde (motiverende) gevoelens uit angst, schaamte of schuldgevoelens. Zo kan je bijvoorbeeld bang zijn om je verdrietig te voelen en daardoor juist boos te reageren als je geraakt wordt. Het doel van AFT is beter in contact te komen met de onderliggende gevoelens. 

Ik ben ook opgeleid in SP (Sensorimotor Psychotherapy) een meer lichaamsgerichte methode waarbij trauma-ervaringen centraal kunnen staan. Samen kijken we welke methode het meest aanspreekt en past bij je problematiek.

Aanmelden

Aanmelding gelieve per mail te doen. In het eerste gesprek wordt aandacht besteed aan o.a. administratieve zaken (zoals de verwijsbrief, de kosten/verzekering). Tevens staan we stil bij de reden van uw aanmelding en inventariseren we uw problemen of probleemgebieden. Als de indruk bestaat dat therapie bij mij niet mogelijk is, zal ik dat eveneens met u bespreken.  

Tussen aanmelden en intake

U kunt bij uw verwijzer (huisarts of behandelaar) terecht zolang de intake nog niet heeft plaatsgevonden c.q. de behandeling nog niet is gestart.

Intake en behandelplan

Tijdens de intake (die meerdere gesprekken kan duren) wordt eveneens gesproken over uw verwachtingen van de therapie. De intakefase wordt afgerond met het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. De duur van de gesprekken is 60 minuten. Deze gesprekken kunnen op locatie en indien gewenst ook online plaatsvinden.

Evaluatie

Gedurende de behandeling is het belangrijk om geregeld te evalueren. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden? Doorgaans wordt elke 3 tot 6 maanden een evaluatiemoment gepland. 

Afronding van de therapie

De laatste fase van de behandeling bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waarover niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?